Firmaprofil

Arkitekturværkstedet er en arkitekttegnestue, der med central beliggenhed i København, tilbyder rådgivning og planlægning indenfor såvel nybyggeri som ombygning og istandsættelse. Blandt tegnestuens hidtidige arbejdsområder kan nævnes:

  • Boligbyggeri
  • Erhvervsbyggeri
  • Kulturbyggeri
  • Have og landskab
  • Design & Udstillinger

Tegnestuen beskæftiger sig også med igangsætning og realisering af ide- og udviklingsprojekter - eksempler herpå er Torvehaller på Israels Plads, Havekulturbyen, Det Danske Hus for Kunst og Videnskab, Hovedstadens Hængende Haver langs Københavns Havn, En Paradishave i hver by i Danmark, samt Danmarks Mobile Udstillingspavillon.

Filosofi & målsætning

Arkitekturværkstedet påtager sig opgaver af næsten enhver karakter og størrelse ud fra den tanke, at der kan tilføres kvalitet og forbedring ethvert sted og i enhver skala hvor der er brug herfor. Fra den store helhedsplan hvor bygning og landskab spiller sammen, til indretning af det uudnyttede loft i en privatbolig.

Tegnestuen er og ønsker at være en virksomhed af mindre størrelse. I kraft af denne egenskab opretholdes den tætte kontakt mellem de involverede parter (bygherre, håndværkere og rådgivere) i alle byggeriets forskelligartede faser -
en altafgørende faktor i arbejdet med gennemførelsen af et smukt resultat sideløbende med en præcist styret byggeøkonomi.

Direktør Arkitekt Hans Peter Hagens MAA

HPH-portraet-lille

show
Almindelig side
Arkitekturværkstedet Strandgade 30, st.tv 1401 København K tlf 33 13 27 25 www.arkitekturvaerkstedet.dk