Sommerbolig i Asserbo - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Sommerbolig i Asserbo - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Sommerbolig i Asserbo - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Sommerbolig i Asserbo - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København

Sommerbolig i Asserbo

Bygherre: Privat bygherre
Byggeår: Dato ikke fastlagt

 

Projektbaggrund

Ny sommerbolig i Asserbo til kunstneren Eva Koch, hvor udgangspunktet har været at bibeholde en udpræget skovkarakter på grunden - en lille urskov – hvori sommerboligen er eneste kultiverede præg. Boligen er et rent træhus, og består af 2 fløje opbygget omkring et indre gårdhaverum – hhv. en privatbolig og atelier/gæstebolig med store glasarealer mod det imtime gårdhaverum. Gårdhaverummet, som ligger beskyttet mod indkig og rådyr, består af 4 plantebede med hhv. krydderurter, vindruer, køkkenhave og lille ”frugtlund” med løgblomster og skovjordbær i bunddækket Hertil kommer et terrasseområde med høvlede Ölandssten i sorte, grå, og enkelte røde nuancer, med en zone til udendørs spisning og zone til diverse arbejdsfaciliteter. På det træklædte hus er på yderfacaderne mod ”urkoven” ophængt en lang række træfuglekasser i forskellige højder og størrelser til udvalgte sangfugle, som huset beboere kan nyde. I ”urskoven” udplantes enkelte paradisæbletræer, diverse fuglekirsebær (røde, orange og sorte) til såvel mennesker som fugle, herudover udplantes fritvoksende hassel, sam bøgehegn langs skellinierne som holdes i en maksimal højde på 2 m, så indkig formindskes mest muligt.

Byggeri
*
Arkitekturværkstedet Strandgade 30, st.tv 1401 København K tlf 33 13 27 25 www.arkitekturvaerkstedet.dk