En Udsigtsborg på Farø - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København En Udsigtsborg på Farø - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København En Udsigtsborg på Farø - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København

En Udsigtsborg på Farø

Udviklingsprojekt udført i et samarbejde mellem komponist/kunstner Henning Christiansen og Hans Peter Hagens


Udsigtsborg og klangrum på Farø.

I 1998 opstart af projekt til Udsigtsborg og klangrum på Farø udarbejdet i samarbejde med komponisten og kunstneren Henning Christiansen.

Midt i trafikknudepunktet på den lille ø, Farø - beliggende mellem Ulvsund og Grønsund, og som i dag trafikalt forbinder Sjælland og Falster med Motorvejen fra København til Tyskland -  placeres en Udsigtsborg/klangrum. Ved af- og påkørslen mod København på en lille eksisterende høj vil med enkle midler kunne bygges et ottekantet muret bygningsanlæg med et indre klangrum og en udsigtsterrasse på taget, hvorfra det danske ø-rige, nutidens trafikårer, samt solnedgange vil kunne betragtes.

Anlægget rummer en markant ankomsttrappe, en udsigtsbænk der kanter sig rundt om klangrummets yderside, samt en terrasse med opsamling af regnvand og et særligt klukkende vandafløb inspireret fra Tyrkiets Seldjukkere – hvor der i midten af et gårdanlæg var udtænkt et vandbassin hvis afløb (foto) afgav en lyd herskeren holdt særligt af.

Udstillet på Kunstmuseet Køge Skitsesamling fra januar-april 1999, samt beskrevet i bog udgivet af Statens Kunstfond i regi af Henning Christiansen.

 

Byggeri
*
Arkitekturværkstedet Strandgade 30, st.tv 1401 København K tlf 33 13 27 25 www.arkitekturvaerkstedet.dk