Gårdsanering på Frederiksberg - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Gårdsanering på Frederiksberg - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Gårdsanering på Frederiksberg - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Gårdsanering på Frederiksberg - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Gårdsanering på Frederiksberg - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Gårdsanering på Frederiksberg - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Gårdsanering på Frederiksberg - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København

Gårdsanering på Frederiksberg

Landskab : I samarbejde med landskabsarkitekt, professor Jørn Palle Schmidt.
Ingeniør : Eduard Troelsgaards tegnestue v. ingeniør Svend Jacobsen
Bygherre : Mariendalsvej 29-37 A/B
Byggeår : 1999-2001Projektbaggrund

Andelsboligforeningen Mariendalsvej 29-37 A/B har fået et fuldkommen nyt ansigt - i form af et stort indre gårdhaveanlæg - hvor de tidligere betydelige asfaltarealer og de mange faldefærdige skure er blevet erstattet af et grønt fællesrum for såvel børn som voksne.

Udgangspunktet er et haveanlæg med mængder af frodige beplantninger, pergolaer, læhegn, stiforløb, små pladsdannelser, samt en række mindre bygninger til fælles brug, redskaber, cykler, barnevogne mm.
Alle bygningsdele (facader, tage, skydedøre, gulve og selve konstruktionerne), pergolaer, vaskestativer, læhegn er udført i træ (dansk douglasgran), så helhedsindtrykket er roligt og i samklang med væksterne.

Havearealet er tilplantet med en længere række forskellige pryd- som nyttevækster - mindre træer i kirsebærslægten, paradisæbler, roser, figen, blomstrende slyngpanter og vildvin, bøgehække, buksbom og diverse bunddækkende planter som vedbend m.fl.
De smalle stiforløb er asfalterede, så børnene kan løbe på rulleskøjter, skateboards og trehjulede uden problemer, mens voksenarealerne er beskyttet af læhegnene og disses blomstrende vækster.

Byggeri
*
Arkitekturværkstedet Strandgade 30, st.tv 1401 København K tlf 33 13 27 25 www.arkitekturvaerkstedet.dk