Bornholms Museum i Rønne - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Bornholms Museum i Rønne - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Bornholms Museum i Rønne - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Bornholms Museum i Rønne - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København

Bornholms Museum i Rønne

Konkurrenceprojekt

udført sammen med arkitekt Peter Zinck

Projektbaggrund

Projektet tager udgangspunkt i bevaring af den gamle Hovedbygning samt en gule længe fra 1860; mens de øvrige bygninger på grunden foreslås fjernes. På det frilagte byggefelt opføres et lyst bygningskompleks med tre udstillingsplaner (stue, 1.sal og kælder ), samt et 14 meter højt tårn med udsyn over byen. Tårnet placeres så det danner rammen om en markant ny ankomstplads ud mod Sct. Mortensgade, som er hoved-færdselsåren fra Store Torv.

Ankomstpladsen - der tænkes at rumme en række af museets mange vigtige kulturhistoriske sten - flankeres på den ene side af tårnet, hvori museets nye hovedindgang placeres, og på den anden side af den oprindelige hovedbygning, hvori indpasses al ledelse, administration, og faglige afdelinger.
Bagtil, mod Smedegade, placeres de nye udstillingssale med direkte adgang fra tårnets stueetage, hvor en lille introudstilling – appetitvækker - vil byde publikum velkommen.
Tårnets øvre etager prioriteres ligeledes meget højt, idet vi ønsker at lade museets enestående samling af Guldgubber blive vist i et specifikt dobbelthøjt Guldgubberum, mens tårnets top krones af et udsigt-plateau.

Tårnets placering på grunden vil herudover blive yderligere fremhævet ved, for det første at være placeret i Stettegades akse, for det andet ved at danne en naturlig afslutning på Rolighedsgade gennem sin placering i forlængelse af museets gule længe. Dertil kommer at hele den nye museumsbygning, inklusiv tårnet, ligger på et plateau hævet ca. 40cm over Sct. Mortensgades fortovskote - hvilket betyder at den besøgende fra gaden går op mod hovedindgangen, og museets nye opprioriterede haveanlæg, via svagt stigende granitplateauer, der medvirker til at intensivere tårnets betydning som lodret fikspunkt.

Byggeri
*
Arkitekturværkstedet Strandgade 30, st.tv 1401 København K tlf 33 13 27 25 www.arkitekturvaerkstedet.dk