Statens Museum for Kunst II - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Statens Museum for Kunst II - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Statens Museum for Kunst II - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Statens Museum for Kunst II - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Statens Museum for Kunst II - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Statens Museum for Kunst II - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København

Statens Museum for Kunst II

Konkurrenceprojekt
Til konkurrencen om udvidelsen af Statens Museum for Kunst udførtes dette forslag i samarbejde med kunstmaleren Nils Erik Gjerdevik.

Projektbaggrund

De nye samlinger blev foreslået placeret i en række ”tidsvogne” ned langs banegraven for at undgå at gribe for meget ind i det historiske park- og voldbælte ved museet. På forpladsen, hvor ankomsten til museet sker, foresloges etableres et gigantisk spejlbassin med skulpturer langs siderne. Midt i vandspejlet placeredes billet- og bogudsalget i en lille amøbe-formet ankomstbygning, som er en form udtaget fra en af ”tidsvognene”. Hver kunsthistorisk tid og udvalgte særsamlinger skulle have sin egen ”tidsvogn” eller etage.

Byggeri
*
Arkitekturværkstedet Strandgade 30, st.tv 1401 København K tlf 33 13 27 25 www.arkitekturvaerkstedet.dk