Udstillingsbygning og skulpturpark på Møn - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Udstillingsbygning og skulpturpark på Møn - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Udstillingsbygning og skulpturpark på Møn - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København

Udstillingsbygning og skulpturpark på Møn

Bygherre : Privat

Projektbaggrund

Projekt til udstillingsbygning/skulpturpark placeret ved Askeby på Møn, udført for Berlin-kunsthandleren René Block i 1992. Ankomst til udstillings-bygningen, placeret midt i en lund af æbletræer, fremstår som en lang mur med diverse relieffer/murmalerier. Indvendigt består udstillingsrummene af svagt hvælvede rum med markante buede ovenlys. Herudover diverse ombygninger i eksisterende hus.

Byggeri
*
Arkitekturværkstedet Strandgade 30, st.tv 1401 København K tlf 33 13 27 25 www.arkitekturvaerkstedet.dk