Ny havnefront til Mariestad - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Ny havnefront til Mariestad - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Ny havnefront til Mariestad - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København

Ny havnefront til Mariestad

Sverige Konkurrenceforslag – hædrende omtale konkurrenceprojekt kan ses på : http://www.arkitekt.se/s11542

Konkurrenceforslaget er udarbejdet i samarbejde med: Birgitte Bülow, Jørgen Taxholm, Knud Kappel, Jørgen Nimb Lassen, Peter Zinck.

Projektbaggrund

Et historisk foto fra Mariestads havnefront ved århundredskiftet, hvor Gamla Stan ligger direkte ud til Vänerns vandspejl har været et vigtigt udgangspunkt for dette projekt.
Begrebet byen ved vandet skal fremhæves på markant arkitektonisk vis.For det første gennem at fritlægge Gamla Stan´s halvcirkelformede forløb mod vandet, så byens oprindelige historiske karakter synliggøres. Her vil man kunne promenere under træerne, og sidde på bænke placeret direkte ned til vandet.
På hver side af den smukke halvcirkelformede afslutning på Gamla stan etableres herefter 2 vigtige rekreative sti -og vejforbindelser, hhv. et rødt bånd til Mariestads nye marina og et grønt bånd til byens nye kulturhus og beboelseskvarter. Mariestads nye marina etableres som en selvstændig ø, med egen broforbindelse, en aflang ø hvorpå byens hotel ligger ind mod Gamla Stan, mens marinaen med dens mange både og dertilhørende aktiviteter skaber liv i øens fulde udstrækning, sluttende af med en byens nye fiskerestaurant(med udsigtsterrasser) helt ud på spidsen mod Vänern. Byens nye boligkvarter skal markere Mariestads status af vandby yderligere ved at opbygge boligerne ud i vandet omkring egne adgangs-broer. Som det grønne bånds bindeled fra Gamla Stan til boligkvarteret etableres byens kulturhus foran en ny pladsdannelse, der danner en betydningsfuld afslutning på Nygatan ud mod vandet. Engang vandby altid vandby.

Byggeri
*
Arkitekturværkstedet Strandgade 30, st.tv 1401 København K tlf 33 13 27 25 www.arkitekturvaerkstedet.dk