Ny bydel på Carlsberg i Valby - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Ny bydel på Carlsberg i Valby - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Ny bydel på Carlsberg i Valby - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Ny bydel på Carlsberg i Valby - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København

Ny bydel på Carlsberg i Valby

Ansvarlig arbejdsgruppe bag konkurrenceforslag :
Arkitekter Hans Peter Hagens og Eugenia Laghezza (Milano)
Mag. Art. i kunsthistoie og forhenværende museumsdirektør Leila Krogh
Socialrådgiver Gunvor Auken
Trafikal rådgining: Trafikplanlægger og Civilingenør Jørgen Knoor

Medarbejdere:Arkitekt Birgitte Bülow, Arkitekt Jacob Amtorp
Stud. Arch. Filip Andreas Juhl

 

Projektbaggrund

En række arkitektoniske bånd slynger sig gennem bydelen, så en broget mangfoldighed bobler frem med forskellige beboere, nye erhverv, livgivende kulturfunktioner - bundet sammen af en overordnet kunstnerisk dimension. Ved at invitere kunstnere ind i de tomme haller og rum og inddrage kunstnere fra den første dag vil denne fortrop være med til at sætte en dagsorden med kreativitet og overraskende initiativer som dynamo for den by, der på Carlsberg vil skyde frem gennem de kommende 10-15 år. Tilgange der netop har præget Berlin, New York og London, og givet dem højstatus som kulturelle smeltedigler.

Hverdagslivet: Vidt forskellige beboere med hver sin hængende have, har deres dagligdag i det nye Carlsberg og får med fysisk udsyn over denne nye metropol-enklave optimale livsvilkår. Bydelen vil rumme en vægtet blanding af boliger, erhverv, institutioner, kunstneriske og kulturelle tiltag, økologiske indspark, bæredygtige basisindretninger, striber af individuelle jordlodder mellem boligkarréerne. Byområdet vil dermed danne et frodigt nærmiljø, der gør hverdagen enklere, så privat bil og sommerhus kan fravælges. Familier med almindelige indkomster skal også have råd til at bo der.

Bypladsen: En central granitbelagt byplads hvor de vidunderlige bygningsværker Kraftværk,Kedel-huset og Maltsiloen revitaliseres, og opstår som et vigtigt samlingspunkt. Her bliver der musikliv, teaterforestillinger og et center for samtidskunst. Pladsen i øvrigt udlægges med et markant vand-element, som grænser op til en ny søjlearkade med skiftende handelsfunktioner, lokale torveaktiviteter og en restaurant.

Grønne avenuer: Hele Carlsberg-områdets bindes sammen af frodige træklædte avenuer, som samtidig leder beboere og brugere af området hen til henholdsvis de opprioriterede offentlige transportfunktioner med såvel en ny Metrostation og ny Enghave S-Station. Der bliver også nem adgang til Søndermarken, hvor en trafikblød overgang, et rampe- og trappeanlæg og en oval plads udgør den fremtidige kobling mellem bydel og park.

Bysjælen. Carlsbergs nye bysjæl bliver centrum og åndehul for beboerne i området inden for begyndelsen af Valby Langgade, Pile Allé, Gl. Carlsbergvej, Humleby-en, Vesterfælledvej og Vigerslev Allé – her bor der 1000 studerende på Otte Mønsted Kollegiet og Solbakken. Det er således vidt forskellige boligområder, som der nu åbnes op til, og som alle mangler nærliggende indkøbscentre, handelsstrøg, kulturelle aktiviteter og samlingssteder. Naboområder der tilsammen udgør et stort opland, bidrager selv til udviklingen af et livligt og økonomisk bæredygtigt byområde, som alle har gavn af. Området bliver også tiltrækkende for mange andre fra nær og fjern.

Byggeri
*
Arkitekturværkstedet Strandgade 30, st.tv 1401 København K tlf 33 13 27 25 www.arkitekturvaerkstedet.dk