Torvehalsprojekt til Kolding - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Torvehalsprojekt til Kolding - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Torvehalsprojekt til Kolding - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København

Torvehalsprojekt til Kolding

Bygherre: Eventuelt Kolding Handelsråd i samarbejde med kommunen
Byggeår: Udviklingsprojekt
Baggrundsorganisation: Kolding Handelsråd

Udført sammen med arkitekt Peter Zinck

Projektbaggrund

Tegnestuens lange erfaringsgrundlag med realiseringen af Torvehallerne på Israels Plads i København - udsprunget af samarbejde med Københavns Kommune, Levnedsmiddelkontrollen, investorer, Københavns Citycenter, Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse, Have- og Landskabsrådet, samt en længere række producenter, leverandører og kokke - fik i 1999 Kolding Handelsråd til at udbede sig et projektforslag til ny torvefunktion i Koldings bycentrum.
Tegnestuens analyser af byens størrelse, historie samt trafikale forhold førte til den konklusion, at kommunen anbefalede at realisere en overdækket torvehal i en ældre fredet skolebygning, samt en række udendørs stadepladser i forbindelse med en foreslået omdannelse af pladsen ved Låsbybanke.

Tegnestuens undersøgelser af såvel sydlandske som skandinaviske torvehaller, viser at de besøgsmæssigt og økonomisk bedst fungerende løsningsmodeller er baseret på en kombination af overdækkede salgsenheder (m. aflåselige køle-, vand-, hygiejne- og el-faciliteter) i direkte samspil med udendørs stadepladser (m. simpelt nedtagelige konstruktioner som kan lejes trinvis på dags-, uge- og månedsbasis ). Vigtigheden og principperne heromkring muliggør for det første et bredt varesortiment, for det andet og dette er vigtigt, priser for enhver smag.

Dertil kommer, at Torvehandel er noget som hører sig enhver by til, stor som lille. Kolding er bestemt ingen undtagelse. Det fantastiske liv som udfolder sig her i forbindelse med de daglige indkøb - mens der tales og forhandles om varerne, og kvaliteten prøvesmages - er nemlig af vital betydning for borgernes indtryk af deres by. Og har ikke sjældent magnetisk virkning på besøgende og turister ligeså.

Byggeri
*
Arkitekturværkstedet Strandgade 30, st.tv 1401 København K tlf 33 13 27 25 www.arkitekturvaerkstedet.dk