Kontor og produktionshaller til Petersen Tegl A/S - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Kontor og produktionshaller til Petersen Tegl A/S - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Kontor og produktionshaller til Petersen Tegl A/S - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Kontor og produktionshaller til Petersen Tegl A/S - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Kontor og produktionshaller til Petersen Tegl A/S - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Kontor og produktionshaller til Petersen Tegl A/S - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København

Kontor og produktionshaller til Petersen Tegl A/S

Bygherre: Petersen Tegl Egernsund A/S
Byggeår: 2002, 2001, 1999, 1994
Areal: Ca. 6.000m2
Udført sammen med arkitekt Peter Zinck

De bygninger der er opført i samarbejdet med Petersen Tegl Egernsund A/S er samlet på denne side.

 


Projektbaggrunde

Genopbygning af teglværk efter brand
Bygherre Petersen Tegl Egernsund A/S
Areal: 4900 m2
Byggeår: 2001-02

I august 2001 ødelagde en brand Petersen Tegls produktionsanlæg samt store dele af de tilhørende bygninger. I overensstemmelse med den helhedsplan for bygningerne man i 1999 lagde i samråd med tegnestuen, påbegyndtes genopbygningen umiddelbart efter med opførelse af 4030m2 produktionshaller, en 370m2 bygning til værksteds- og mandskabsfaciliteter samt en 500m2 bygning til fremstilling af specialtegl.

Hovedproduktion
En udfordring har været at opnå en samhørighed mellem de ny produktionsbygninger, de bygninger der overlevede branden, samt det store og meget indviklede produktionsanlæg.

For at opnå dette er bygningsdele og overflader i de 12 meter høje haller holdt i grå nuancer: Alt murværk er filtset, lette vægge er beklædt med koksgrå eternitplader og alle stålkonstruktioner er lakeret antrazitgrå, inklusive de mange gangbroer, der giver adgang til kontrolrum, depoter samt kantine. Som midterpunkt i hallerne står maskinanlægget i kontrasterende gule, grønne og blå farver og fra oven lader lange ovenlysvinduer store mængder dagslys trænge ind.

Udvendigt er facadepartier fuldmuret i grå, blådæmpede sten med horisontale vinduesbånd, mens de store trekantsgavle er beklædt med sinuskurvede plader i rustfrit stål.Værksteds- og mandskabsbygning
Areal: 230 m2
Byggeår: 2001-02

Værkstedet på 230m2 er indrettet i et dobbelthøjt rum med depoter på en indskudt etage, der er forbundet til resten af bygningen og fabrikshallerne via et system af ophængte gangbroer. I ydermurene er der isat industriporte, der muliggør uhindret og tværgående transport af store emner.

I den resterende del af bygningen er indrettet nye bade- og omklædningsfaciliteter samt administration og kantinelokaler, hvorfra man har udsigt over Nybølnor.
Døre er specialfremstillede og tagrenderne, der afvander de mange tusind m2 tag, er bukket i zink med kvadratisk tværsnit.Produktionsbygning til specialtegl (Tivoli)
Areal 500m2
Årstal 2001-02

Efter branden i efteråret 2001 besluttede Petersen Tegl at genetablere den udbrændte afdeling for specialtegl (TIVOLI-afdelingen) helt separeret fra hovedproduktionen.

Hertil tegnede Arkitekturværkstedet ApS en 500m2 tilbygning, der skulle rumme alle led i specialproduktionen: Leræltning, formgivning, tørring og brænding af de teglprodukter. Længden på 36 m. har givet bygningen en karakteristisk facade med en langsgående taghældning der giver bygningshøjder stigende fra 3 til 8 meter. Hvor bygningen er højest bryder tre knejsende stålskorstene den horisontale retning. Indenfor har hallen hvidmalede vægge og belyses af dagslyset via store tagvinduer.

Tegnestuen har til bygningen projekteret en 4 m. høj stålreol til udstilling af afdelingens specialsten.Nyt stentørreri og mandskabsfaciliteter
Areal 350 m2
Årstal 2001

I forbindelse med optimering af produktionsgangen hos virksomheden, opførtes 400 m2 udvidelse til tørring af mursten inden brænding, samt kontor og kantine for medarbejderne.

Tørreriet optager 4/5 af bygningens længde og huser mestendels en hal med skinner, hvorpå vognene med murstenene opmarcheres. Den høje og ensartede stenfacade på tørreriet er brudt op taktfast med lodrette skyggerecesserSalgs- og administrationskontor
Areal 190m2
Årstal 1994.

Virksomhedens administration og salg foregår i dag i denne bygning, der over to etaper er blevet bygget om fra stald- og hønsehus til sin nuværende funktion.

Da ombygningen blev igangsat havde huset fra 1930 længe stået tomt og var i fremskredent forfald. Ikke desto mindre er en stor del af den oprindelige karakter og flere vigtige detaljer bevaret, heriblandt vinduer, det originale etagedæk samt gulvene af tegl.

Huset har fået få zinktag, brudt af kviste med glas i siderne. I to portåbningen er der sat glasdøre, som tillader kig tværs gennem bygningen. Indenfor er der, foruden et stort mødelokale samt spisekøkken, åbne kontorarealer i to etager, indbyrdes forbundet med spindeltrappe.

Link : www.petersentegl.dk

Byggeri
*
Arkitekturværkstedet Strandgade 30, st.tv 1401 København K tlf 33 13 27 25 www.arkitekturvaerkstedet.dk