Ny industribygning til Petersen Tegl A/S - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Ny industribygning til Petersen Tegl A/S - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Ny industribygning til Petersen Tegl A/S - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Ny industribygning til Petersen Tegl A/S - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Ny industribygning til Petersen Tegl A/S - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Ny industribygning til Petersen Tegl A/S - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København

Ny industribygning til Petersen Tegl A/S

Bygherre : Petersen Tegl A/S
Byggeår : 2000-2002

Udført sammen med arkitekt Peter Zinck

 

Projektbaggrund

Ny industribygning til fremstilling af special-teglsten.
Gennem de seneste år har Petersen Tegl i Egernsund udvidet sit sortiment af mursten med blådæmpede, kulbrændte sten. Til denne proces havde teglværket behov for en 500 kvadratmeter hal til at rumme selve reduktionsovnen, et pakningsanlæg, samt en mindre administration.

Produktionen og administrationen er adskilt i tre bygningsvolumener: Hal, kontor og ovnkappe. Halbygningen står i sort murværk, med en lavere tilbygning som huser kontordelen. Ovnkappen der skyder sig ud af den murede del, er en stålbeklædt stålkonstruktion, i hvilken den 15 tons tunge ovn samtidigt er ophængt.

Foruden at skulle opfylde en teknisk funktion, skulle bygningen med sine sorte facader også stå som vartegn for den specielle murstenstype. Facadestenene er fremstillet inde i bygningen, og er således blevet et udtryk for sin egen funktion.

Link : www.petersentegl.dk

Byggeri
*
Arkitekturværkstedet Strandgade 30, st.tv 1401 København K tlf 33 13 27 25 www.arkitekturvaerkstedet.dk