Marked for kunsthåndværk i Bandiagara, Mali - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Marked for kunsthåndværk i Bandiagara, Mali - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Marked for kunsthåndværk i Bandiagara, Mali - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Marked for kunsthåndværk i Bandiagara, Mali - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Marked for kunsthåndværk i Bandiagara, Mali - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Marked for kunsthåndværk i Bandiagara, Mali - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Marked for kunsthåndværk i Bandiagara, Mali - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Marked for kunsthåndværk i Bandiagara, Mali - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København

Marked for kunsthåndværk i Bandiagara, Mali

Samarbejdspartnere: ESIAU ved Abdoulaye Deyoko, Ousmane Diane, Den Danske Ambasade i Bamako, Center for Kultur og Udvikling CKU, Seydou Sogoba

 

Projektbaggrund

”PORTEN TIL PAYS DOGON”
Anlægget er opdelt i henholdsvis et kunsthåndværkermarked/ produktionsdel og en restaurant/butik. Restaurant/butik og produktionsdel kan fungere uafhængigt af hinanden således at restauranten/butikken kan være åben i aftentimerne mens resten af anlægget er aflåst.

Man ankommer til bygningsanlæggets kunthåndværkermarked fra hovedvejen mellem Bandiagara og Sangha.
Ud mod hovedvejen opføres et markant ankomstparti bestående af stedets butiks- og handelsareal, administrationen, vagt, samt en lang række farverige trekantede frontal-søjler, sidstnævnte som vil kunne opleves på betydelig afstand når besøgende ankommer i biler og busser. Visionen er at disse søjler anvendes som en utraditionel skiltning af kunsthåndværker-markedet, i form at store murmalerier og grafik om stedet kunsthåndværkere, åbningstider mv. I hele grundens bredde på 100 meter er der langs ankomstpartiet placeret en bænk, som vil fungere som et skyggefuldt mødested op til besøget af stedet, samt ved afrejse.

Via den i alt 6 meter brede rektangulære ankomstbygning ledes den besøgende gennem en centralt placeret hovedindgang ind til kunsthåndværker-markedets indre træklædte gårdrum , restauranten, butikken mv.

Kunsthåndværkerdelen er tilknyttet de overordnede funktioner som information, administration, samt toiletter og bad for de ansatte mv. Mens restaurant-delen er tilknyttet butiksarealet (hvorfra markedets forskellige lokale kunsthåndværker-objekter sælges), samt de offentlige toiletter til henholdsvis damer og herrer. Således kan besøgende få lejlighed til at købe forskellige kunst genstande, og spise i restauranten, selvom produktionsværkstederne har lukket.

Over den rektangulære ankomstbygning og de trekantede søjler ”svæver” et let ståltag som danner skygge langs frontfacaden og bænken. Indgangsportene samt øvrige porte er malede stålporte som kan dreje om deres egen akse, som det fremgår af tegningsmaterialet.

Selve restauranten som også indeholder køkken og bar, findes i en cirkulær bygning som ligeledes bryder med den rektangulære omkransende mur på anlæggets vestlige side. Denne bygning udføres betydeligt højere end de resterende bygninger, og vil således være et visuelt pejlemærke i området. Udover servering af mad og drikkelse, vil restaurantens høje indre rum kunne prydes med og fremvise de lokale farverige stoftryk - som hænges ned fra en række loftshængte stål-trækstænger som fremgår snit-tegning gennem denne bygningsdel. I restauranten serveres lokale madretter og drikkelse, hvilket i sig selv er en attraktion for besøgende fra andre lande, og derfor af stor vigtighed. Udenfor ”restauranten” er indplaceret et større gårdrum til udeservering, hvor der udplantes acacia og flamboyant-træer i et gridsystem, så trækronerne danner et skyggefuldt tag over borde og stole.

Den multifunktionelle sal er placeret centralt i anlægget med et areal på 240 m2 i en cirkulær bygningskrop beklædt med skydedøre bestående af vandrette træ-lameller. Alle skydedøre også i ankomstbygning og produktionsværskederne udføres med disse vandrette træ-lameller.

Alle produktions enheder i kunsthåndværkermarkedet er mindre cirkulære bygninger (ca 34 m2 brutto areal pr stk.) De runde bygninger ”opløser” enkelte steder den omkransende mur og danner et arkitektonisk smukt modspil til grundens rektangulære form.
Udover de cirkulære former er der placeret en række ”hangarer”. Disse bygninger fungerer som simple konstruktioner med støbt betongulv (glittet) med et ståltag henover, båret af spinkle stålsøjler. På udvalgte steder placeres lodrette stålskiver, som dels fungerer som en opdeling af hangarens areal og dels som lægivere. Ståltagene krænger udover anlæggets omkransende mur og bemales i en stærk orange farve på undersiden, som vil stå smukt mod himlens blå nuancer. Det samme gør sig gældende med ankomstbygningens undertag i stål. Se tegninger i skala 1:200 og 1:100.

For at fremtidssikre det samlede bygningsanlæg udføres det med bæredygtige energitiltag indarbejdet fra starten. Gennem vindenergi ved at opsætte en række mindre vindmøller på tagene af produktionsenhederne, samt indplacering solceller på taget af ankomstbygningen og hangarerne, samt udnytte regnvandet i regntiden til vanding mv.

Alle bygninger, facader og mure udføres af massive lokale natursten fra områdets bjerge, herudover belægges udvalgte dele af det indre gårdanlæg med samme tilhuggede rektangulære natursten og med samme stoflighed og farvetone. Et rektangulært belægningsfelt startende ved hovedindgangen og ledende ind til det indre gårdsrums midte belægges med disse natursten, ligeledes gårdrummet ved restauranten belægges. Hvad sidstnævnte angår omkranses hvert træ her af en 1 meter diameter med fri jord og en kantsten i samme natursten med 1 meters diameter i indvendigt mål, og 1,2 meter i udvendig diameter. Belægningerne og gangforbindelser fremgår af plan-tegningerne.

Beplantning af kunsthåndværkermarkedet i Bandiagara

Træer og planter indgår i projektet på højt prioriteret niveau, på lige fod med bygningsmasserne. Således er visionen at udplante en lang række forskellige skyggegivende træer, som samtidigt bibringer stor skønhedsværdi i form af blomster og frugter, samt herudover giver en behagelig luft fugtighed i de varmeste og tørreste perioder. Tilsammen en række faktorer, der vurderes af stor vigtighed for kunsthåndværkermarkedet samlede arkitektoniske fremtoning. Herudover vil frugterne vil være en attraktion for ikke alene de besøgende turister /handlende, men også for de ansatte, som alle vil kunne spise af dem i løbet af årets gang.

Kunstværkermarkedets gårdanlæg følger nedenstående planteplan, hvis latinske navneliste som der skal plantes ud efter, og de enkelte træer fremgår af desuden af den samlede bebyggelsesplan. Herunder eksempelvis mango træerne, som med deres store kroner danner skyggefulde områder i gårdanlægget, og omkranses af runde træbænke til hvile/pauser for såvel de besøgende som de ansatte. Herudover udplantes enkelte af egnens majestætiske baobabtræer, flamboyanttræerne med deres ildrøde blomster som ”tag” ved restaurantens udeserveringsareal, tulipier du gabon, tamarin, palme ronier i mindre grupperinger med deres individuelle særpræg. Et par steder indpasses plantebede med blomster, som er karakteristiske ved at tiltrække sommerfugle, hvilket er nok en utradionel måde at skabe skønheds-elementer for såvel de besøgende som de ansatte.
Ved restauranten indpasses desuden et langt plantebed til diverse lokale urter til restaurantens daglige madlavning, herudover papaya, bananer, maracuja alpinia mv. Hvis blomster og frugter børn og voksne også vil kunne have glæde af.
Kunsthåndværkermarkedets samlede beplantningsplan er alt i alt en kombination af pryd, nytte, og skygge i et arkitektonisk samspil fremhævende de enkelte bygningsdele.
Kunstværkermarkedets daglige vagt vil skulle have kvalifikationer til at kunne varetage vanding og pasning af alle stedets træer og planter.

2 BRØNDE OG VANDFORBINDELSE/STIFORLØB TIL FALLECEN/PAY DOGON

I kunsthåndværkermarkedet indpasses desuden 2 centralt beliggende brønde, et vandelement med lys i om aftenen/natten, samt eventuelt en vandforbindelse/stiforløb til falaisen /pay dogon (fremgår af beliggenhedsplan) hvor regnvand i regntiden vil kunne ledes til gårdanlæggets underjordiske vandopsamling i en kombination med opsamling af regnvand fra tagene.

ANKOMST MED MODEL I BRÆNDT LER I MÅLSTOK
1: 5000 AF FALLECEN/PAY DOGON

Ved kunsthåndværkermarkedets ankomst- og indgangsparti udplantes en række palme ronier, samt udføres en model i brændt ler i målestok 1: 5000 af falaisen /pay dogon, således at alle besøgende vil kunne fornemme rumligt hvor omfattende og smukt falaisen tager sig ud rumligt - i lille skala. Som en appetitvækker til de besøgendes fortsatte rejse til pay dogon.


PARKERING

Det samlede bygningsanlæg har en ankomstvej for biler og busser mod hovedvejen, og her indpasses alene et afsætningsareal for alle besøgende. Herefter kører alle chauffører deres køretøjer hen til selve parkeringspladsen, som er placeret diskret på den nordlige ende af grunden. Her er også affaldssorteringen indplaceret, og vil kunne afhentes af lastbiler uden at genere de besøgende og arbejdende på kunsthåndværker-markedet.

UDFØRLIG PLANTELISTE TIL UDPLANTNING I HENHOLD TIL BEBYGGELSESPLAN:

Manguier - Mangifera Indica L. ( Anacardiaceae)
BAOBAB - Adansonia Digitata L. (Bombacaceae) FLAMBOYANT – Delonix Regia (Cesalpiniacées)
ACACIA - Acacia Nilotica
TAMARIN - Tamarindus Indica L. (Fabaceae)
TULIPIER DU GABON - spathodea campanulata (Bignoniacées)
PALMIER RONIER - Borassus Aethiopum
GOYAVE - Psidium Guajava L. (Myrtaceae)
GRENADE - Punica Granatum L. ( Punicaceae)
AVOCAT - Persea Americana Miller (Lauraceae)
CASSE AVERSE D´OR (JAUNE ET ROSE) - Cassia Fistula (Cesalpiniacées)
BALISIER - Heliconia (Musacées)
BANANE - Musa spp. L. (Musaceae)
PAPAYA - Carica Ppaya L. ( Caricaceae)
HISBISCUS - Hibiscus Rosa Sinensis (Malvacées) MARACUJA (Fruit de la Passion) - Passiflora Edulis Sims (Passifloraceae)
ALPINIA - Alpinia Purpurata (Zingiberacées) Bourgainvillée - Bougainvillea (Nyctaginacées)
Diverse spiselige urter til brug for restaurant

Projektet er beskrevet i Politiken og Berlingske Tidende.  Links : www.cku.dk og www.udenrigsministeriet.dk

Byggeri
*
Arkitekturværkstedet Strandgade 30, st.tv 1401 København K tlf 33 13 27 25 www.arkitekturvaerkstedet.dk