Ny Holeby - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Ny Holeby - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Ny Holeby - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Ny Holeby - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København

Ny Holeby

Projektet er udviklet i samarbejde mellem Arkitekturværkstedet, Landskabsværkstedet, Erhardt Tonnesen Direktør for Holeby Lokal TV, landskabsarkitekt professor Jørn Palle Schmidt, og økonomisk støttet af Grønt Center i Holeby, Holeby Kommune.

Bygherre: Igangværende forhandlinger

 

Projektbaggrund

Det nye Holebys Første etapes bebyggelser udgør et samlet antal boliger på 25 enheder i varierende størrelser og et supplerende rundt fælleshus i 2 etager med fuld kælder under samt med mulighed for at tilføje 4 - 6 mindre boliger uden bopælspligt. Dertil kommer diverse anlæg til leg og ophold; drivhus; cirkulære felter for frugt og grønt, skov; levende hegn; store åbne græsarealer; vandløb mv.

Første etape af ”Havekulturbyen - Det Ny Holeby” er beliggende på Krusegårds jorde, nord for Holeby, øst for Maribovejen, og vest for Holebys smukke kirke. Grunden er ca. 50.000 m2 stort, terrænet er svagt kuperet og støder mod syd til et fælles grønt område i kommunalt eje. Grunden er mod syd og nord afgrænset af mindre våndløb.

Varieret størrelse på boligerne
Det er af største vigtighed for de nye boligbebyggelsers levedygtighed og trivsel at alle aldre og generationer så vidt muligt tilgodeses, således at både ældre, studerende og enlige med mindre pladsbehov, store som små familier med og uden børn med større pladsbehov, vil kunne finde sig en egnet bolig. Med boligstørrelser fra 50-75 m2 og op til 175 m2 opnås en passende variation for den 1.etape af samlede bebyggelsesplan for Holeby :

  • 1 enhed på 50 m2 (nr. 1). Boligen kan på sigt udvides til 75 m2.
  • 7 enheder på 75 m2 (nr. 2-8). Enkelte af boligerne vil på sigt evt. kunne udvides til en 100 m2 bolig.
  • 12 enheder på 100 m2 (nr. 9-20). Enkelte af boligerne vil på sigt kunne udvides til 125 m2, 150 m2 eller 175 m2.
  • 3 enheder på 125 m2 (nr. 21-23). Boligerne vil på sigt evt kunne udvides til 150 m2 eller 175 m2.
  • 1 enhed på 150 m2 (nr. 24) Boligen vil på sigt evt kunne udvides til 175 m2.
  • 1 enhed på 175 m2 (nr. 25).
  • Evt. 4-6 enheder på 25 - 50 m2 uden bopælspligt(nr. 26-31).

De eventuelle udvidelser af boligerne, som nævnt ovenfor, skal ske efter samme modulære byggekoncept som husene opføres i. Hertil kommer at de enkelte enheder efter ønske fra de kommende beboere vil kunne tilføjes mindre udhuse til opbevaring af diverse redskaber, udstyr, brænde mv.

Se desuden : www.havekulturbyen.dk

Byggeri
*
Arkitekturværkstedet Strandgade 30, st.tv 1401 København K tlf 33 13 27 25 www.arkitekturvaerkstedet.dk