Havekulturbyen - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Havekulturbyen - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Havekulturbyen - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Havekulturbyen - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Havekulturbyen - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Havekulturbyen - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Havekulturbyen - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Havekulturbyen - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København

Havekulturbyen

www.havekulturbyen.dk  
Udviklingsprojekt som er økonomisk støttet af Aase og Ejnar Danielsens Fond, Miljøministeriet v/ Skov & Naturstyrelsen, Danmarks Nationalbanks Jubilæums Fond af 1968, samt Fødevareministeriet.
                                                                                                                                                                                                                        Udføres m. Landskabsværkstedet v. forstkandidat Jørgen Nimb Lassen samt landskabsarkitekt, professor Jørn Palle Schmidt.

Bygherre: Igangværende forhandlinger med hhv. investorer og flere kommuner.

International Pris: Architectural Review/MIPIM Future Awards 2006, Cannes.

 

Projektbaggrund

Havekulturbyen , en ny bosætningsform i landdistrikterne, skal ses som konkrete modspil de 6000-10000 traditionelle parcelhuse som opføres hvert år i Danmark. Ud fra følgende grundprincipper:

a) Havekulturbyen vil blive tilpasset de enkelte danske landsbyer og ikke mindst de lokale landskabers karakteristikas.
b) Landsbyernes oprindelige principper med gadestrukturer fortsættes.
c) 6-8 landbrug nedlægges dagligt i Danmark, så om muligt forestiller vi os at opbygge Havekulturbyen omkring disse tidligere landbrugsejendomme, hvor diverse erhverv vil kunne indpasses.
d) Forskellige størrelser et- til toplanshuse fra 25-225 kvm. i ens byggeskik med pudsede flader - i slægt de fleste landsbyer ældre bindingsværkshuse der også for det meste kalkes.
e) Gademotivet munder ud i en træbeplantet pladsdannelse - et fællesrum. Dertil etableres boldbane, vandskulpturer, Boule mm.
f) Gården som bebyggelsens samlingspunkt og erhvervsmulighed ( sidstnævnte er uhyre vigtigt for mange mindre byer) med :
- Jordbestyrer /grøn fagmand (evt. landmand fra de lokale nedlagte landbrug)
- Drifts- og anlægsfunktioner i forbindelse m. dyrkningen/pasningen af jordene
- Diverse erhverv : Gårdbutik med varer fra egne jorder, lille café‚, små ferie &
gæsteboliger, kontor & service, håndværk, kunsthåndværk mm.
- Hvis boligbebyggelsen er stor nok : vuggestue/børnehave, samt fælles festlokaler.
- Stalde til beboernes heste og andre dyr,
- Køle & fryserum til jordenes egene produkter fra såvel afgrøder og dyr
- Forarbejdningsanlæg til juicer, vin og spiritus

Landskabsscenarier A, B, C og D.
Jordene omkring boligerne drives af den ovennævnte grønne fagmand, med hvem beboerne udformer en specifik kontrakt om de fælles mål.

Alt efter jordenes beskaffenhed :
A. Dyrkningshaver
B. Skovlandskab m. lysninger med skovbær.
C. Frugtlunde med kirsebær, æbler, pærer, blommer og valnødder.
D. Fritidslandskab - med heste, får, geder, mm. + store solitærtræer

Udstillinger : 2001 Udstilling af projektet vist på Hindsgavl Slot på Fyn samt på Masnedø-Fort; i 2006 i Forhallen i Politikens Hus i København, i Cannes, efterfølgende i Aalborg, Vejle, Sønderho, Roskilde, Helsingør m. fl.  Se Udstillinger

Projekt beskrevet i Politiken, Jyllandsposten, Berlingske Tidende, Information, Metroxpress, Børsen, DR, BBC, samt af forfatteren Suzanne Brøgger i et læserbrev i politiken.

Landskabscen 1
Scenario A: Landbrugslandskabet
Landskabscen 2
Scenario B: Skovlandskabet
Landskabscen 3
Scenario C: Frugtlandskabet
Landskabscen 4
Scenario D: Landskabet med dyrehold

Byggeri
*
Arkitekturværkstedet Strandgade 30, st.tv 1401 København K tlf 33 13 27 25 www.arkitekturvaerkstedet.dk